Od 2011 roku właściciele gospodarstwa rybackiego w Kozinie prowadzą działalnosć w zakresie chowu i hodowli ryb. W ramach planów rozwojowych przewiduje się rozbudowę i ciągłą modernizację istniejącego obiektu. Gospodarstwo Rybackie Kozin specjalizuje się w hodowli pstrąga tęczowego oraz barwionego. Zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową. Położenie geograficzne poprzez wykorzystanie naturalnych środowiskowych atutów gwarantuje wysoką jakość hodowanej ryby.