Perspektywy rozwoju

W najbliższym czasie na terenie Gospodarstwa Rybackiego planujemy budowę wylęgarni, basenów narybkowych , patroszarni , wędzarni a nawet mini przetwórni. Projekt rozbudowy stawów, dla zachowania reżimu weterynaryjnego , przewiduje, że samochody dostawcze z narybkiem, jak również samochody z rybą handlową nie będą wjeżdżać na teren gospodarstwa. Dostawa tlenu ciekłego odbywać się będzie również poza gospodarstwem. W 2013 roku zrealizowaliśmy operacje mające na celu poprawę warunków chowu i hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim Kozin poprzez wzrost nasycenia wody tlenem. Przedmiotowe operacje były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. W ramach modernizacji nowego obiektu chowu i hodowli pstrąga tęczowego w Podkomorzycach, również skorzystaliśmy ze środków finansowych Unii Europejskiej, co znacznie poprawi warunki do chowu i hodowli ryb także w nowo uruchamianym ośrodku. Dzięki uzyskanym środkom unijnym mogliśmy zrealizować część założeń zmierzających do rozwoju i modernizacji naszych gospodarstw.